คลังเก็บบล็อก

วิธีการติดตั้ง เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ G garden

1. หมุนข้อต่อเกลียว ประกอบเข้ากับเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ G garden ดังรูป (ยังไม่ต้องหมุนตึงมือ)


2. ติดตั้งเข้ากับก๊อกน้ำสนามขนาด  3/4″ โดยให้หมุนข้อต่ออันบนสุดเข้ากับเกลียวของก๊อกสนามให้ตึงมือแล้วจึงหมุนข้อต่ออันถัดมาให้เข้ากับเครื่อง G garden (ให้หมุนที่ข้อต่อไม่ต้องหมุนเครื่องจะทำให้ติดตั้งง่ายกว่า) ให้ตึงมือเช่นกัน โดยที่ไม่ต้องใช้เทปพันเกลียว

 

 

*** สิ่งสำคัญคือตอนติดตั้งกับก๊อกสนามให้สังเกตหัวลูกศรที่ข้างเครื่อง  G garden จะต้องชี้ลงพื้นตามรูป เท่านั้น

3. ที่ข้อต่อชุดล่างจะต่อเข้ากับ สายยาง 5/8” หรือ ที่ PE 16 มม. หรือจะเป็น 20 มม.ก็ได้  ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะใช้สปริงเกอร์น้อยหรือมาก (หรือจะใช้กับชุดสายยางที่แถมให้ไปก็ได้เหมือนกันแต่จะใช้ได้กับสปริงเกอร์ประมาณ 3 ถึง 5 ชุด)

 

 

 

 

 

 

 

แล้วก็เจาะรูที่สายยาง หรือ ท่อ PE ที่เราได้วางระบบไว้แล้ว  แล้วก็ต่อ ชุดมินิสปริงเกอร์ แล้วก็ติดตั้งมินิสปริงเกอร์ในพื้นที่ที่เราต้องการให้น้ำต้นไม้ ก็เสร็จ