G Switch

เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ G garden รุ่น สวิทซ์

เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ อัตโนมัติ G garden Switch NewSwitch Fonts

รายละเอียดทางเทคนิค

เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทซ์แบบหมุน สองสวิทซ์

เครื่องตั้งเวลารดน้ำ ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA (2 ก้อน) ประหยัดพลังงาน

สามารถตั้งระยะเวลาให้เครื่องรดน้ำต้นไม้ทำงานในแต่ละครั้งได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 120 นาที

(1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 นาที)

ตั้งความถี่ในการรดน้ำแต่ละครั้งได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห์

11 ระดับ (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ชม., 1 สัปดาห์)

Work pressure : 0-4 kgs

Work temperature : 0-40 centi degree

Switch : แบบตั้งเวลา/แบบ Manual

ปกป้องพิเศษด้วยฝาหน้าปัทย์อย่างดี

ใช้งานง่ายและติดตั้งได้ด้วยตัวคุณเอง

สินค้ามีประกัน 1 ปี


รายละเอียดสินค้า

เครื่องตั้งเวลา ให้น้ำต้นไม้ G garden รุ่นสวิทซ์ เป็นอุปกรณ์ให้น้ำรุ่นใหม่ ที่ใช้งานง่าย

ติดตั้งง่ายในเวลาไม่กี่นาที ตั้งเวลาให้เครื่องทำงานแต่ละครั้งได้ตั้งแต่ 1 นาที

ถึงมากสุด 120 นาที และระยะห่างความถี่ในการให้น้ำได้ตั้งแต่ ทุกๆ 1 ชั่วโมง ถึง

ทุกๆ 1 สัปดาห์ คอนโทรล ด้วยสวิทซ์ปุ่มหมุน สองปุ่ม ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

ใช้เพียงแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อนเท่านั้น อีกทั้งยังประหยัดพลังงาน

จะใช้งานผ่านปั๊มน้ำหรือไม่ผ่านปั๊มน้ำก็ได้

 

สินค้าพร้อมจัดส่งทันทีทั่วประเทศ

 

โทรสั่งซื้อ : 089 777 1815

 

หรือ สั่งซื้อทาง E Mail : ggardenthai@gmail.com

 

ดูโปรโมชั่นเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสวิทซ์

Advertisements
%d bloggers like this: